aug 262014
 

Biologisch voedsel is gezonder dan bespoten voedsel.

Als je naar de lange termijn kijkt, lijkt dit onbetwist. Immers, een gezonde planeet, daar hebben we allemaal baat bij. Maar directe winst voor je lijf, dat is wat anders. Hierover zijn veel discussies. In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamine C, mineralen en bioactieve stoffen. Ook zit er soms minder water in en kan de vetzuursamenstelling van melk anders zijn.

Website KWF, Kanker Wilhelmina Fonds (www.kwf.nl}:
Biologisch eten bevat minder bestrijdingsmiddelen en meer belangrijke voedingsstoffen dan gewone voeding. Bestrijdingsmiddelen en voeding met te weinig voedingsstoffen zouden allebei kunnen zorgen dat er kanker kan ontstaan. Daarom hebben biologische producten waarschijnlijk voordelen voor de gezondheid, vergeleken met niet-biologische producten.

Website voedingscentrum (www.voedingscentrtum.nl):
Op de volgende punten onderscheiden biologische producten zich positief ten opzichte van gangbare producten:
Biologische groenten en fruit bevatten minder resten van bestrijdingsmiddelen.
Biologische groenten bevatten meestal minder nitraat, mogelijk doordat ze beperkt worden bemest.
Dieren uit de biologisch sector krijgen minder vaak antibiotica. De leefomstandigheden van het dier zijn erop gericht om de natuurlijke weerstand zoveel mogelijk te bevorderen
In de biologische landbouw kunnen dieren zich meer natuurlijk gedragen. Dat levert minder stress op en een betere natuurlijke weerstand. De dieren worden minder snel ziek en herstellen eerder bij infecties. Als dieren trager groeien en langer leven, kunnen ze over bepaalde infecties heengroeien, zoals een infectie met salmonella. Daarmee is het risico op salmonellabesmetting bij consumenten ook kleiner.
Biologische boeren gebruiken minder structureel diergeneesmiddelen en wachten langer dan ‘gangbare’ boeren voordat een dier dat geneesmiddelen heeft gehad, wordt gemolken of geslacht, zodat een groter deel van het geneesmiddel uit het dier zal zijn verdwenen.

Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid van biologische voedsel
Website Bionext (vereniging biologische producenten):
In 2009 is een overzichtsrapport Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten gepubliceerd door LBI en RIKILT. Dit levert een heldere opsomming van geconstateerde verschillen, inclusief een mate van zekerheid. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste conclusies. Bij elke conclusie is een robuustheidscore gegeven. Een conclusie gebaseerd op meerdere goed uitgevoerde studies met consistente resultaten geeft een hoge zekerheid (****). Een conclusie gebaseerd op enkele kleine studies die niet meer dan een eerste aanwijzing betekenen, geeft een lage zekerheid (*).

Voedingsstoffen plantaardige producten
****: Biologische groenten en fruit bevatten meer bioactieve stoffen zoals antioxidanten. Dit is in meerdere studies met verschillende producten gevonden.
****: Het eiwitgehalte van biologische graanproducten is lager in vergelijking tot gangbare graanproducten. Dit is in meerdere studies consistent gevonden.
***: Biologische groenten en fruit bevatten gemiddeld een hoger gehalte aan vitamine C. Dit is herhaalde malen gevonden in goed uitgevoerde studies.
**: Biologische producten bevatten gemiddeld meer mineralen.
**: Biologische producten bevatten gemiddeld meer droge stof.
*: Het eiwitgehalte van biologische graanproducten bevat meer essentiële aminozuren.

Voedingsstoffen dierlijke producten
***: Biologische melkproducten bevatten een hoger gehalte aan omega-3 en CLA vetzuren dan gangbare melkproducten. Dit is in meerdere studies consistent gevonden. Dit lijkt vooral samen te hangen met het type voer, met name het aandeel vers gras en kan naast biologisch ook voor andere low-input systemen gelden.
**: Biologische melkproducten bevatten een hoger gehalte aan vitamine E en β-caroteen dan intensief geproduceerde gangbare melkproducten. Dit is vooral duidelijk in de zomerperiode. De invloed van voer lijkt hier zo groot dat de invloed van het systeem hieraan ondergeschikt is.
*: Er zijn nog weinig en vaak inconsistente gegevens bekend om aan te geven dat biologische melkproducten afwijkend zijn op het gebied van mineralen.

Voedselveiligheid plantaardige producten
****: Er zijn duidelijke aanwijzingen dat biologische producten eerder minder dan meer schimmeltoxines bevatten dan gangbare producten.
***: Het nitraatgehalte van biologische gewassen ligt over het algemeen lager dan bij gangbare gewassen. Echter, af en toe worden voor sommige producten ook tegengestelde resultaten gevonden.
***: Er zijn een beperkt aantal vergelijkende studies waaruit blijkt dat gangbare producten meer residuen van gewasbeschermings-middelen bevatten dan biologische. Dit mag op basis van de regelgeving ook worden verwacht. Eventuele gehaltes gevonden op gangbare producten zijn vrijwel altijd onder de norm.
**: Er zijn geen aanwijzingen dat biologische granen, aardappelen en groenten meer zware metalen bevatten. Soms lijkt het loodgehalte iets verhoogd maar de hoeveelheden blijven onder de norm.

Voedselveiligheid dierlijke producten
****: Er zijn duidelijke aanwijzingen dat eieren van hennen met vrije uitloop meer dioxines bevatten. Deze resultaten zijn in verschillende publicaties beschreven. Door gerichte maatregelen blijven de gehaltes onder de norm.
***: Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de prevalentie (= het voorkomen) van antibioticaresistente bacteriën bij biologische varkens en kippen lager is dan bij gangbaar gefokte dieren.
***: Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de prevalentie van Campylobacter bij biologische vleeskuikens hoger is.
*: Er zijn lichte aanwijzingen dat de prevalentie van Salmonella bij biologische varkens lager is.

Gezondheid
**: Biologische voeding kan mogelijk een rol spelen bij de bescherming tegen allergische klachten of bij de goede opbouw van het immuunsysteem. Aanwijzingen zijn terug te vinden in verschillende studies, zowel bij mens als dier. Echter, deze moeten nog in andere studies worden bevestigd.
*: Mogelijk is er een licht verhoogde vruchtbaarheid bij dieren/mensen die biologische producten eten. Het aantal studies en de kwaliteit van de studies is echter onvoldoende om een conclusie te kunnen trekken.
*: Mogelijk hangt de consumptie van biologische voeding samen met een lager lichaamsgewicht. Eerste aanwijzingen hiervoor zijn terug te vinden in dierstudies en een enkele studie bij mensen.
*: Mogelijk hangt de consumptie van biologische voeding samen met een lager risico op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. Een hoger gehalte aan antioxidanten in biologische producten, een hoger antioxidatief effect van biologische extracten op groei van kankercellen, hogere antioxidantniveaus in het bloed en een lager percentage vetweefsel in biologisch gevoede dieren zouden potentieel tot dit effect kunnen leiden.
Meer info
Rapport: Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten, Lucy van de Vijver, Ron Hoogenboom en Machteld Huber. Rapportnr GVV 08, Louis Bolk Instituut.

Biologisch eten wat in supermarkten te verkrijgen is niet te vertrouwen.

Dat kun je niet zo zeggen. Al het eten in de supermarkt voldoet (in ieder geval op papier) aan strenge kwaliteitseisen. De normen zijn wettelijk vastgesteld. Dat geldt ook voor de biologische producten.
Het eten komt in de supermarkt via een hele lange weg. De boer-transport-de groothandel-verpakker-transport-verzamelpunt 1-transport-verzamelpunt 2 transport- supermarkt in je woonplaats. Dit geld voor verse producten uit Nederland. Kun je nagaan wat dit betekent voor verse producten uit het buitenland en bewerkte producten daarvan komen ingrediënten uit alle werelddelen, dus is de weg nog veel langer
Bij al deze schakels in de keten kan iets fout gaan. Omdat er veel geld verdiend kan worden door te sjoemelen met het eten, een etiketje biologisch plakken op iets wat het niet is, is er een groter risico dat er mee gerommeld wordt als het van ver komt. Dan is het ook anoniem, de verkoper kent de eindgebruiker (jou) niet, dus voelt zich niet zo verantwoordelijk.
Als je je eten direct bij de boer koopt, weet je wat hij/zij doet, je kan het zien en vragen, je hebt ook een vertrouwensband met elkaar en dan wordt je niet zo snel bedonderd. Eten laten groeien en op je bord krijgen, moet weer gaan over vertrouwen en relaties en niet een manier zijn om snel geld te verdienen. Daar is het veel te waardevol voor.

 26 augustus 2014
aug 262014
 

-        Veehouders gebruiken biologisch voer voor hun dieren.

-        Veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze: ze geven hun dieren meer ruimte dan in de gangbare veehouderij gebruikelijk is.

-        Dieren krijgen minder antibiotica.

-        Boeren gebruiken geen genetische modificatie. Het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, enzymen en diervoer is uitgesloten. Dit wordt in strijd geacht met het natuurlijke karakter van de biologische landbouw.

-        Biologische landbouw is grondgebonden. Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en bijvoorbeeld niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. Het aantal dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak. De mest moet kunnen worden gebruikt op het eigen land of op land van andere boeren in de streek zodat er geen mestoverschot ontstaat.

-        De natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden. Mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Niet-gemengde bedrijven als akkerbouwbedrijven of varkenshouderijen werken met elkaar samen om een kringloop te vormen: de mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert weer stro en voer aan het veebedrijf.

-        Boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals kalkzwavel tegen schurft.

aug 262014
 

Je ziet waarschijnlijk net als de meeste consumenten door de keurmerkbomen het bos niet meer. Welke keurmerken doen ertoe en welke zijn in feite verkapte reclame? Albert Heijn doet alsof het de oplossing biedt voor jouw probleem. Albert Heijn zegt: puur&eerlijk is een eigen merk van Albert Heijn waarmee we onze klanten het gemakkelijk willen maken de meest verantwoorde keuze te maken. De meest verantwoorde keuze is voor het merk puur&eerlijk: duurzamere producten met extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu geproduceerd, geteeld of ingekocht.
Maar niets is minder waar. Het logo puur&eerlijk zegt alleen dat minstens één ingrediënt verantwoord is, zie het woordje of. De rest kan net zo goed bestaan – en bestaat ook werkelijk – uit smaakversterkers, E-nummers, dieronvriendelijk vlees of melk uit de bio-industrie.
Niet alle puur&eerlijk producten zijn misleidend. Het gaat juist fout bij de samengestelde producten, die foodwatch onderzocht. Een voorbeeld hiervan is een MSC diepvriesmaaltijd, waar 21% MSC gecertificeerde vis in zit. Aan de rest van de ingrediënten worden geen eisen gesteld.
AH biedt geen duidelijkheid, maar ontneemt je juist jouw keuzevrijheid. Want Appie bepaalt voor jou wat verantwoord is: alles waar AH het logo puur&eerlijk op plakt.

Bron: Foodwatch. Op de website van Foodwatch kun je zien hoe je aan Albert Heijn om echt eerlijke producten kan vragen: www.foodwatch.nl.nl

  • Wat is dat dan, een echte gezonde keuze?

Hoe je echt kiest voor gezond

Veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, goede vetten (olijfolie, kokosolie, roomboter met mate, vette vis) en variëren.

Minder vlees, zuivel, brood, suiker, zout, slechte vetten (transvetten, geharde vetten, verzadigde vetten) en eten gemaakt door de levensmiddelenindustrie.

Producten van de levensmiddelenindustrie zijn koekjes, gebak, snacks, sausjes, vleeswaren, frisdranken, sappen, toetjes. Hierin zitten veel ingrediënten die je als je het zelf zou maken nooit zou gebruiken. Het is vaak voedsel dat helemaal uit elkaar gehaald is en opnieuw samengesteld. Daar zitten veel ingrediënten in zoals: E-nummers, gemodificeerd zetmeel, stabilisator, geleermiddel, etc.

En vaak zit er zout en suiker in producten waar je het niet verwacht. Dit komt omdat suiker en zout smaakversterkers zijn en samen met vet vinden wij mensen dat erg lekker.

Probeer iedere maand eens één product dat je altijd kocht te vervangen voor iets anders. Zo kun je langzaam omschakelen en lekkere alternatieven vinden, die te doen zijn. Dat is een echte gezondere keuze.

aug 262014
 

Iedereen heeft zo z’n eigen redenen om ‘anders’ te willen eten. Of het je nu gaat om je gezondheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, omdat je kleine ondernemers wil steunen of omdat je gewoon iets wil doen tegen de macht van de supermarkten. Wij kunnen je helpen om een andere manier van eten te bewerkstelligen. Lees meer… Continue reading »